Otázky a odpovědi

Jakým způsobem se může naše firma stát členem komory?

 
Přečtěte si prosím stanovy KPKB BR a Etický kodex pravidel chování členských firem. V případě, že souhlasíte s podmínkami a obsahem stanovených pravidel bude Vaše firma oslovena k dalšímu jednání o zařazení do členství. Dalšího člena schvaluje Valná hromada na základě předložené žádosti - Přihlášky. Přihláška za člena KPKBBR.doc (33 kB)

—————

Vyjádření Ministerstva vnitra ke stanovisku, zda lze se zaměstnancem ukončit pracovní poměr podle § 52 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), z důvodu nesplnění dílčí kvalifikace „Strážný“ nebo „Detektivní koncipient“

—————

Jak se nás dotknou legislativní změny Živnostenského zákona?

—————