ZÁPIS Z 32 VALNÉ HROMADY

16.11.2015 10:07

Zápis

z konání 32. řádné Valné hromady Komory podniků komerční bezpečnosti         

Brněnského  regionu konané dne 27.10. 2015

 

Přítomni :     FALANGA ochranná služba,s.r.o.                     Petr Sehnal         

                        P.R.L. servis,s.r.o.                                             Petr Kubický

                        Hana Nováčková - IPO                                     Jan Hilšer

                        Zerav,s.r.o.                                                         Ing. Zdenek Bubla

                        S – LOCKS s.r.o.                                                 Ing. Oldřich Schwarcz

                        MONIT  PLUS,s.r.o.                                            Mgr. Karel Koudelka

                        OLMAN servis,s.r.o.                                           Michal Matoušek

                        Security Stavjař                                                  Miroslav Stavjař

                        FOSTR,s.r.o.                                                        Milada Fabešová

                                                                                                      Jaroslav Fabeš

                        GLOBAL security,s.r.o.                                     Marcela Pokorná

                                                                                                                                 

Program 32. Valné hromady :

1)    Přivítání,úvod,uvítání hostů

2)    Vyhodnocení minulého období

3)    Stav členské základny

4)    Plán práce na rok 2016

5)    Úprava stanov komory

6)    Webové stránky komory

7)    Ostatní,různé

8)    Usnesení

9)    Závěr

AD 2 )

- 28.února 2015 proběhl 12. Bezpečnostní ples Moravy,Slezska a Čech v prostorech

SC Sýpka,Kytnerova 1,Brno – Medlánky.

 

Program plesu :

-       Exhibice TAEKWON –DO ITF klub Brno

-       Orientální tance SAFÍNA

-       DJ Silent

-       hudební skupina TORPÉDO ROCK

-       hudební formace CIMBALLICA

 

-       109 hostů, 225 cen v malé tombole, 21 cen ve velké tombole

 

-24.dubna 2015 proběhl 10. Nohejbalový turnaj v areálu ZŠ Pastrnkova, Brno – Židenice

Účast : 7 družstev

Poděkování za přípravu : Zdenek Bubla a Miroslav Stavjař

 

- 13.června 2015 proběhl  Sportovní den v areálu firmy Lidera ( ul. Špitálka – Brno ).

  Účast 15 lidí. Poděkování za přípravu : Zdenek Bubla a Miroslav Stavjař.

 

- 18.června 2015 se konal 12. střelecký turnaj komory ve Sportovním střeleckém klubu v Mikulově.

9      střeleckých družstev ,  3 střelecké disciplíny,   poprvé účast kolegů ze  Slovenka        ( společnost RAVI ). Poděkování za přípravu : Rudolf Fráňa a Petr Paďour.

AD 3)

Ke dni 1.10. 2015 má komora 17 řádných členů, 3 čestné členy a 2 kolektivní členy.

 

AD 4)

32. Valná hromada odsouhlasila plán práce na rok 2016.

20.únor         13.Bezpečnostní ples Moravy,Slezska a Čech

březen          Odborný seminář ( jen v případě potvrzeného zájmu členské základny )

duben           11.Nohejbalový turnaj

květen          13. Střelecký turnaj

říjen             33. Valná hromada  

 

AD 5)

Valná hromada komory byla informována o Novém občanském zákoníku a povinnostem komory z něj vyplývající a rozhodla o změně názvu komory koncem roku 2015.

Nový název :

Komora podniků komerční bezpečnosti Brněnského regionu ,zapsaný spolek ( dále jen z.s. )

Po přeregistraci , pošlu všem členům komory nové stanovy.

 

AD 6 )

Webové stránky naší komory upravuje dle potřeby Marcela Pokorná – mobil 737 488 102.

Prosím ještě jednou všechny členy, kteří tak neučinily o zaslání svého loga a textové části.

To se týká i  v případě fc profilu.

 

Usnesení :

32. Valná hromada schválila toto usnesení :

- schválila plán práce komory na rok 2016

- schválila změnu názvu komory

- vzala na vědomí stav členské základny a vyhodnocení činnosti za minulé období

- oslovení nových členů,hlavně v regionech, kde nemáme zástupce

- aktualizace webových stránek a fc profilu komory

 

S pozdravem a přáním příjemných podzimních dní

V Brně dne 14. listopadu 2015

 

                                               Petr SEHNAL

                                             Prezident KPKB BR

—————

Zpět