ETICKÝ KODEX

 

 • Asociace do struktur a činnosti jejích oborových orgánů a institucí zvyšování profesní úrovně v poskytování privátních bezpečnostních služeb v České republice.
 • Ochrana zájmů a zajištění potřeb podnikatelů působících v této sféře v souladu s obecně závaznými právními normami České republiky a ve světě bezpečnostního průmyslu uznávanými standardy, zejména pak standardy Evropské unie.
 • Spolupráce se státními orgány i ostatními subjekty, které mají přímý nebo nepřímý vztah k problematice ochrany majetku a osob a usilují o začlenění svých členů, v přiměřené roli, do státního systému bezpečnosti majetku a osob.
 • Vytváření vhodných legislativních, ekonomických a společenských podmínek pro provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností při ochraně majetku a osob.
 • Spoluúčast při tvorbě a hodnocení účelnosti právních a technických norem v oblasti ochrany majetku a osob, jakož i jejich dodržování členskými subjekty.
 • Vedení konstruktivního dialogu se sociálními partnery a vzájemné uznání na národní, regionální a místní úrovni za účelem udržování sociálního smíru.
 • Definování rámce pro zdravou konkurenci, potlačení nekalé soutěže a vydávání etického kodexu závazného pro členy komory.
 • Navrhování pravidel, norem a základních požadavků pro přístup do podnikání v profesi ochrany majetku a osob.
 • Stanovení standardů kvality v oboru ochrany majetku a osob, provádění jejich auditů a udělování příslušného certifikátu.
 • Poskytování informačního aj. servisu členům, včetně školení, seminářů, metodik apod.
 • Podpora připojení České republiky do Evropské unie.